2022-01-19

Peter, poeter


I dag skulle Peter Lindforss ha fyllt 69 år
Hur länge kan god poesi vara på väg?
Hur länge kan ett mänskligt omdöme vara på väg
att återupprätta sina egna gränsvärden?
Bortglömd, nej han är inte bortglömd…
och jag tänker på exemplet Larry Silván
(som naturligtvis aldrig kan vara just ett ”exempel”)
det tog honom – pga omständigheter där han var den minst inblandade –
45 år att tränga igenom med sin litteratur
åtminstone till de svenskspråkiga områdena utanför Finland
nu är han snart här
jag har bara läst utdrag men det jag läst har berört mig starkt
han var nästan jämnårig med dig, Peter
fast han levde en tredjedel så länge
allt vad poeter kan hinna skapa
har sin egen tideräkning
och jag tänker på hur nära det var
att någon grindvakt retuscherat bort
dig från bilden av svensk litteratur
i stället kommer bilden att utvidgas successivt
och åtminstone omfatta
dom som redan varit där en stor del av sitt liv
och dom som ännu kommer resande.
Peter tillsätt bara ett o i ditt namn så är vi framme

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar