2022-06-19

"En galen man på tåget"", av Dominic Williams (Magnus Grehn förlag, 2022)

Dominic Williams skriver en slags social dikt, vänd mot de mänskliga sambanden. Flera gånger under läsningen kommer jag på mig med att undra hur många medverkande det är i dikten, när det i själva verket kanske bara är en.

I titeldikten, En galen man på tåget, förefaller det som författaren vill bära det stigma av försupet utanförskap som denne man han möter på tåget uppvisar. Det finns en stolthet över att alla möjliga kontakter får rum i hans ficka och hans hjärta.

En dikt från Tranås fångar den gentila stämningen mellan skandinaver, walesare och irländare som möts på den bekanta fringe-festivalen.

Dikten Herr Jones skildrar en vänskap så tajt att fingrarna som går in i spegelglaset tycks gemensamma.

Dikterna kränger över sidorna, fulla av intryck och ordmagi. Walesiska (kymriska) kommer in med sin milda, vilda klang. Mest är det dikter om möten, där det mänskliga träder fram i ny men ändå välbekant gestalt.

Här håller poeten i vardagens trådar, som i det här fallet är en jacka som gått i arv:

 

”Jag har hans jacka på mig,

den passar bra

Jag trodde inte den

skulle göra det

/…/

Jag hoppas att du fortfarande

gillar den,

vi bär den på olika sätt,

han hade flera lager än jag.”

 

Simpatico finner jag detta.

Fotnot: Dominic Williams är walesisk poet som i tiotalet år har gästat och arbetat med Tranås at the Fringe. Han har givit ut ett halvdussin böcker. Mest känd är han nog som återkommande MC för den styrda öppna scenen Pilsnerpoesi som inleder och avslutar festivalen. Dikterna i samlingen är översatta av Jonas Ellerström, Frank Bergsten, Peter Nyberg och Klara Hsin.

 

Inga kommentarer :