2015-11-25

Litteraturstödet

Jag läser just nu bara böcker som nekats litteraturstöd av Kulturrådet. Först Ernst Brunner, sen Sara Hallström.

Jag sticker emellan med en del annat också.

2015-11-16

Öppet brev till Kulturrådet

Som lyriskt engagerad och intresserad sedan början av 80-talet har man en viss koll på vilka kritiker och poeter som varit verksamma och vilka som med tiden kommit att sitta på dubbla, för att inte säga tredubbla stolar. En av dem som har och har haft mest inflytande över svensk poesi under det senaste tiotalet år, inte bara som kritiker, utan också i rollen som ”opartisk” bedömare för Kulturrådet är Aase Berg. Med det här brevet vill jag ifrågasätta hennes roll i den jury som kallas arbetsgruppen för skönlitteratur. Jag uppfattar henne i själva verket som väldigt partisk, vilket kommer att framgå. Men först måste jag rekapitulera några tidningsartiklar med betydelse för ämnet, med början i metaforfejden i DN 2003.

”Varför har metaforerna försvunnit från samtidspoesin?
/…/
I kritiken av metaforen förenas så skilda poeter som Aase Berg och Gunnar D Hansson, Helena Eriksson och Johannes Heldén, Marie Silkeberg och Lars Mikael Raattamaa, Jörgen Gassilewski och Åsa Maria Kraft, Ulf Karl Olov Nilsson och Camilla Hammarström, Fredrik Nyberg och Agneta Enckell - för att nämna några.”

Så skriver Anna Hallberg i inledningen till sin inflytelserika artikel ”Metaforen bättre förr om åren” (DN 6/12 -03). Över huvud taget har det växt fram en bild av att den goda samtidspoeten inte använder sig av metaforer. Den bilden och den litterära analysen har förmedlats kanske starkast av just Anna Hallberg och Aase Berg, den sistnämnda inte bara poet och kritiker utan även medlem i Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur. Anna Hallberg förnekar i artikeln att det rör sig om en sammanhållen grupp poeter, men faktum är att den här inriktningen förknippas i första hand med tidskriften OEI, dess redaktion och redaktionskommitté (varav ett flertal av ovan uppräknade poeter varit eller är medlemmar).

Aase Berg har i sin gärning som högprofilerad kritiker i framförallt DN och Expressen bl.a. angripit Tomas Tranströmers bruk av metaforer (Expr. 9/12 2011) och lyft fram Jörgen Gassilewski som en ”minde auktoritär, schystare” poet än T. T. (DN 17/2 2012). Allt detta låter sig göras, vad än läsaren tycker om det. Men Aase Berg har inte nöjt sig med det utan i andra recensioner och artiklar i största allmänhet dömt ut mer traditionell lyrik än ovan listade metaforkritiker (språkmaterialister). Således talar hon om ”smågulligt läsartillvända, lite eftersackande centrallyriska dikter” i en recension (Expr 9/3 2012), vilket måste sägas vara en extremt nedlåtande syn på den bredare lyriken. Över huvud taget är Aase Berg en recensent med en tydlig agenda, som driver en specifik litterär linje.

I språkmaterialismdebatten som efterträdde metaforfejden och ägde rum i nättidskrifter och tryckta medier mellan 2004-2005 förknippas denna linje med just metaforkritik och ett förnekande av kommunikationens värde. Det förtjänar påtalas att en annan medlem av Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur, nämligen Martina Lowden, tillhörde de som hårdast drev denna linje i debatten.

I det litteraturpolitiska landskap som ritades upp under några år i mitten av 00-talet stod Aase Berg och Martina Lowden på samma sida. Några av opponenterna under dessa år – de som försvarade metaforen – som t.ex. Boel Schenlaer, Carl Forsberg, Håkan Sandell och undertecknad – sitter mig veterligen inte i några arbetsgrupper. Här ser jag en ojämn maktfördelning, där metaforkritikerna gynnats med inflytelserika poster medan de som försvarat en mer traditionell lyrik i stort sett står utan makt och inflytande över litteraturen.

Desto viktigare då att arbetsgruppen för skönlitteratur står neutral och inte ensidigt belönar en viss litterär inriktning!

Författaren Boel Schenlaer har givit ut två diktböcker och en prosabok med insprängda dikter sedan 2014. Samtliga dessa tre nekades litteraturstöd, vilket är underligt med tanke på att 40 procent av ansökningarna ändå beviljas.

Poeten Roger Skjöld återkom i höstas med sin första diktsamling på tjugosex år, Det öde huset på Bokförlaget Megafon, även den nekades litteraturstöd enligt beslut i ärendet KUR 2015/5350. Bland de mer gynnade böckerna, där förlagen fått bifall på sin ansökan om litteraturstöd, återfinns däremot Aase Bergs Hackers (A. Bonniers förlag) och en poesiantologi, Det fanns flera vi och någon bad om tydlighet (OEI Editör). Jag vill påstå att Aase Berg genom sina offentliga ställningstaganden är jävig, inte bara i förhållande till sin egen diktbok (där hon inte deltog i beslutet) utan också i förhållande till den mesta andra svenska lyrik som ges ut. Metafor- och språkkritisk poesi gynnas helt klart.

Roger Skjöld är en kvalitetspoet vars nya bok varit under förberedelse i många år, inte ”smågulligt läsartillvänd” men med integritet och något berörande i sitt tilltal. Han använder sig dessutom av metaforer.

I skrivande stund har det influtit en recension av Det öde huset. Det är Jakob Carlander i Corren (14/11) som skrivit under rubriken ”Strålande återkomst för Linköpingspoet”.

Men jag vill avsluta detta inlägg genom att här citera slutklämmen av Eric S. Alexanderssons recension av Stilla hav (GP 11/5 1981), som var Roger Skjölds tredje diktsamling. Recensionen håller streck inte bara vad gäller diktsamlingen Stilla hav, utan som karaktäristik av Roger Skjölds dikter över huvud taget.

”Men Roger Skjöld är en spännande poet. Hans språk är kräset och koncentrerat; bilder, metaforer och symboler ger en mängd associationer och upplevelser, och hans Stilla hav rymmer mycket av liv och rörelser – inte minst nere på djupet.”

Detta låter sig sägas även om Det öde huset.

för Bokförlaget Megafon

Andreas Björsten
/redaktör

2015-11-02

Bengt O Björklunds engelskspråkiga poesi

I Bengt O Björklunds svenska poesi, nu senast i hans andra självbiografiska diktsamling Vi drömde om en cirkus, finns nästan alltid ett berättande drag. Inte så att språket blir en transportsträcka – Bengt skriver med full känsla för ordens valörer – men där finns ändå nästan alltid något som för en handling framåt.

Undantag finns förstås. Den här dikten från miljön i Amsterdam är livfull men ändå helt lyrisk i mina ögon:

När du cyklade
nerför Keisers Gracht
och vinden avslöjande
alla dina brusande
böjelser som
oborstade chinchillor
och spegelbilder
för trögt ljus
kom du aldrig på tanken
att det fanns
något alternativ.

Nu ser jag dig oftast
på spåren
längs med dina
gamla
vattenhål
på en cykel som
inte är din.

Annorlunda förhåller det sig när Bengt skriver på engelska. Detta kan studeras i den nyligen utgivna engelskspråkiga volymen singing in my chains like the sea (titeln är ett citat av walesaren Dylan Thomas). Här rör vi oss på sätt och vis i ett annat universum än när Bengt skriver på svenska, här är det idel lyriska stämningar, känslor och inre skeenden speglade i naturen. Språket är avgrundsdjupt och vackert, men kan samtidigt vara lite svårt för en normalt engelskkunnig svensk läsare; man får i början läsa med ordboken i hand då Bengt gör full rättvisa åt synonymrikedomen i William Shakespeares och Dylan Thomas’ språk!

Första dikten i samlingen är raktigenom vacker och känslostark:

puddles of wet word joy
shines in spite
on canvas of it all

there are worms
in my fight for regard
I am hollow

dice is my name
crossed fingers and
a special resilience

dipped in ambiguity
and a kind of loneliness
birds respond to

I am the sea of images
a tonality oceans know
a final fall upon the shore

Bengt är också konstnär. Jag intervjuar honom på Sensus kl 19 ikväll.

2015-10-31

Så var det då. Ur DN 6/9 1995.

Den Blinde Argus är en förbisedd liten tidskrift med ungefär tio år på nacken och en redaktion som till stor del består av unga begåvade diktare. Bortsett från Den Blinde Argus finns inget publiceringsforum med primärfokus på lyrikdebutanter och stort utrymme för dom.

Det finns inget forum för fri diskussion av eviga frågor. Vad är dikt och var är den just nu?

---

Gå till läggen! Maria Gummesson - numera Küchen - publicerade en fantastiskt bra poesidebattartikel under rubriken "Vänd inte kappan efter vinden" i DN 6/9 -95, varur ovanstående rader är hämtade. Jag hade fullständigt glömt bort den liksom så mycket annat från den tiden, man gick ju oftast bara vidare utan att se sig alltför mycket om, när jag nyligen återfann den i en pärm med gamla artiklar av egen eller andras penna.

Det här var ju strax innan Internets dominans, och mycket av det bästa som skrivits på kultursidor finns ju inte sökbart på nätet (surprise, surprise) utan bara internt i tidningarnas databaser och t.o.m. klipparkiv. Ett eget klipparkiv var på den tiden bland det bästa man kunde skaffa sig.

2015-10-28

Vem tillhör samtidspoesin?

Begreppet ”samtidspoesi” var länge synonymt med konceptpoesi och språkmaterialistisk efterklang, gärna Bonnierutgiven. Som samtidspoesi räknades också, på rena åldersskäl, debutanterna, i den mån det förekom några sådana i storförlagens utgivning. Nu har så sakteliga de små förlagen och mikroförlagen börjat smyga sig in i översikter över debutantutgivningen. I den mån det förekommer några sådana (se Oscar Nilsson Tornborg i senaste Lyrikvännen).

Jag är av den bestämda åsikten att ”samtidspoesin” måste vidgas som begrepp, det ska inte vara underförstått bland recensenterna så som det ofta är, att en viss typ av poesi är föråldrad enbart på formella kriterier; samtidspoesin behöver inte vara synonymt med språkförstörelse och bearbetade lånade fraser enbart. Den behöver inte ens definieras som Aase Berg.

Jag har känslan av att vi också måste inkludera romantiken, skönheten i verket. De klara elegiska tonerna hos (i somras bortgångne) Peter Lindforss. Den sorgsna skönheten hos en poet som Roger Skjöld, som återkommer i höst med en diktsamling, den första på tjugosex år.

Båda dessa poeter har jag haft glädjen att vara med och ge ut, som redaktör för Bokförlaget Megafon.

Andra författare värda uppmärksamhet är de existentiella glimtarnas poet Sven Thomas Nordlöf och den berättande lyrikern Boel Schenlaer. Även den spröda styrkans poet Gunnel Arvidsson (aktuell med en konstutställning på Soon Famous Gallery, Vattugatan 4 i Sundbyberg till den 8 november) och den självbiografiska lyrikern Bengt O Björklund borde nämnas. Om det nu finns utrymme för några alternativa historieskrivningar alls, bortom den dominerande språkpoesins hegemoni.

Samtliga dessa poeter har fördjupat sitt skrivande under 2000-talet, oavsett när de debuterade, och borde således räknas till en del av samtidspoesin. Det gäller även den i somras bortgångne Peter Lindforss. Men författarskap med personlig konsekvens hamnar gärna i otakt med tidsandan och räknas därmed bort när samtidsöversikter skrivs.

Kan samtidspoesin omfatta också poeter som debuterat under 70- och 80-talen, kan ålder göras oväsentligt? Om rösten är närvarande i rummet. Om det är någon som vill nå ut.

2015-10-17

Välbesökt bokrelease på Rönnells

Roger Skjöld - release på Rönnells för Det öde huset

Idag hölls en välbesökt och lyckad release för Roger Skjölds nya bok Det öde huset.
Andreas Björsten presenterade boken och läste några väldigt starka dikter ur Rogers tidigare produktion. Marja-leena Sillanpää läste sedan ur Det öde huset.

På bilden syns Roger flankerad av två besökande vänner, och framför mikrofonen Marja-leena.

2015-10-15

Dagböckerna

Jag har skrivböcker (där jag skriver skisser, ibland saker som går rakt in i en roman eller annan text, men oftast redigeras det ordentligt, eller skrivs om är kanske rättare att säga, mycket används aldrig men är viktigt för vidare arbete, tankar som aldrig används måste tänkas, ord som aldrig används, hela kapitel som stryks, måste skrivas för att jag som författare ska ha helheten som du som läsare ska underförstått förstå) och dagböcker. Dagböckerna innehåller ibland dikter och utkast till prosa. Men till 97 % är det mitt liv, det jag har valt att berätta för mej själv.
Jag började skriva dagbok sporadiskt under gymnasiet.
Jag har skrivit (mer eller mindre) kontinuerligt sedan jag var ungefär tjugo.
Dagböckerna är otroligt viktiga för mitt skrivande. Jag tränar där. Jag tränar på att vara nära. (Det är så oerhört viktigt för en författare precis som för en längdskidåkare att träna). Att skriva det viktiga. Att kort nå fram till vad jag vill ha sagt. Allt detta omedvetet. Väldigt sällan tvingar jag mej till att skriva i dagboken. Jag skriver när jag vill, lust (till skillnad mot nu när jag håller på att färdigställa en bok, då jobbar jag under de arbetstider jag bestämt, och ibland bonusjobbar jag).
Den vanligaste typen av skrivbok är den klassiska svarta vaxduksboken. Men jag har många många andra typer, nyss läste jag ur en kvadratisk med sån där spiralrygg. Hårda gröna pärmar med en gul sol på. Den utspelar sej 1995/96 (26 år) och i den börjar jag stundom känna mej gammal och rutinerad. Jag vill ha kärlek. Jag vill ha en gammal kärlek och vill komma närmare en vild ny. Jag skriver noveller hela tiden. Får ett stipendium från Gedins förlag och blir nästan utgiven av Bonniers och Legus, gör en uppläsning på Mosebacke (med bl a Arne Johnsson och Bob Hansson) när tidskriften Den blinde Argus lägger ner. Det förekommer också flera resor till Lund och en del droger och alkohol.
Jag skriver även denna dikt:
Tårarna framför teveserien när kompisen dör
Och dårarna
ordvitsarna som spexar och skrålar snapsvisor i Lund
medan pundarna blir utslängda från stationen
och en fet bög är skitfull på Centralens pub i Malmö
Och tårarna när jag läser en recension av Bukowskis sista bok
och alla skrattar och säger: typiskt dej, sprit och knull
och jag vill säga att det är inte det
det är mycket större
Och tårarna som ingen vill se
varför
dom rinner ner i ett litet hål i trottoaren
fuktar upp en cigarettfimp som legat torr länge