2015-10-05

En enrading av János Pilinszky

Jonas Ellerström skriver i sin mycket fina essäbok om poesi "Hemlängtan ur världen" att den kortaste dikten man kan tänka sig nog är på två rader. En enrading blir däremot närmast en aforism eller en anteckning. Detta skriver han i stycket om Richard Brautigan.

Skulle då en enda rad vara för kort för att uppnå poetisk förtätning? Eller snarare upprätta ett spänningsförhållande på sidan. Jag är inte så säker på den saken.

Jag har på senare tid (tyvärr) själv börjat skriva en del enradingar (man kan ju också ta rubriken till hjälp för att få det att fungera som en dikt, men inte heller det är nödvändigt).

När jag läser János Pilinszkys diktsamling "Krater" (på svenska 1987 av Karl Vennberg och Gabor Harrer) stöter jag på följande dikt på s. 53:

"På en gravsten

Överhettad blombukett."

Detta apropå den förkättrade ungerska poesin. Lite frid och tystnad åt den dikten.

2015-10-01

Att vara ungersk författare i Göteborg

Jag är medveten om att Ungern under Viktor Orbán inte är något speciellt trevligt eller ens demokratiskt land. Jag har med egna ögon sett hur översättaren Ervin Rosenberg behandlades under ett seminarium som PEN-klubben ordnade om situationen i Ungern på Kulturhuset för några år sedan. Ungerska staten (eller ungerska statstelevisionen) filmade och misstänkliggjorde allt han gjorde. Det höll också på att utbryta bråk mellan olika ungerska fraktioner i salen, men det där förstod jag mig inte riktigt på.

Jag är ändå tveksam till om det är rätt agerande att i praktiken frysa ut ungerska författare, som jag – som inte var på plats – fick uppfattningen att man gjorde under Bokmässan i Göteborg. Det är rätt att manifestera mot Ungerns flyktingpolitik men att vända ryggen även åt de ungerska författare som väl inte nödvändigtvis har gjort något ont är en annan sak. Det är ett svårt dilemma.

Lyrikvännens nya temanummer om ungersk lyrik blir på det här sättet hängande i luften, som en liten bieffekt av hur diskussionen har gått under de senaste veckorna. Jag kan i alla fall säga en sak med bestämdhet: den ungerske poeten János Pilinszky (död 1981) är säkert den bästa författare som medverkar i numret. Inte för att de dikter som översatts i Lyrikvännen är speciellt märkvärdiga, för det är de inte. Utan för att han skriver ur en avgrund.

2015-09-17

En dikt ur "Nervsystem"

Ett av de senaste decenniernas finaste dikt- och bildsamarbeten finns i Leif Elggrens och Eric Fylkesons gemensamma bok "Nervsystem" (Cavefors, 1976). Leif Elggren är angiven som upphovsman till denna skrift som innehåller 18 originalteckningar "med illustrerande text av Eric Fylkeson". Det är alltså den här boken som har lånat ut sitt namn till den nu aktuella danska poesiantologin!

Boken faller av sig själv upp på min favoritdikt av Fylkeson; det är bondens vy av världen.

Bondens mentala kännetecken
är att han vet
men inte bryr sig om
att han vet.

Ofta muttrar han:
Jesus Kristus
Återvänd aldrig
Dom blir bara sura.

- Eric Fylkeson

2015-09-13

Skäl att undvika Bokmässan i Göteborg

DN publicerade för en tid sedan en annons för Bokmässan i Göteborg där man lockade med bl.a. följande "författare":

Soraya Post, Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Fredrik Reinfeldt, Gustaf Fridolin och Per Schlingmann.

Jag undrar om verkligen den som funderar på att åka till Bok & Bibliotek blir lockad av en sådan uppsättning, mestadels avdankade, politiker. Är Bokmässan det nya Almedalen?
Visst flera av dem har skrivit böcker på sistone, och recensionerna har börjat att komma, men jag vägrar i det här läget att kalla dem för författare.

Per Schlingmann var för övrigt min chef på ett mediebevakningsföretag 1996-1997; under hans tid införde företaget bokträffar på kvällstid där man gick ut och varnade för vänsterlitteratur, bland annat för då aktuella och fortfarande läsvärda "Globaliseringsfällan". Jag tog det i stället som en rekommendation.
Är det något liknande han ska göra på Bokmässan?

Uppdatering: Ser att fler har börjat reagera på Bokmässans kategoritänkande, igår publicerade DN en ny annons för Bokmässan som enbart var inriktad på mediekändisar.

2015-09-07

International Beat Poetry Festival i Stockholm

Bengt O Björklund bjuder in till en kväll med beat poesi i Stockholm nu på torsdag 10 september (gratis på Café String!). Bengt är själv en intressant poet, han har givit ut fyra diktsamlingar. De två första, Det genombrutna fönstret (1975) och Nådsökarna (1978) skrevs i fängelset i Turkiet och, på slutet, i Österåker. Hans historia finns med i filmen Midnight Express.

Han återkom successivt till poesin och har skrivit två självbiografiska berättelser i diktform, Jag missade Woodstock (2009) och Vi drömde om en cirkus (2013). Kring sig den här kvällen samlar han en grupp beatorienterade poeter. Det blir nog en fin kväll. Kanske borde även Bob Hansson och Per Planhammar varit inbjudna, men det är en randanmärkning.

En gravöl med Peter

Leonard Cohen kom inte på Peters begravning
men många gjorde det
jag minns historien om den urgamla sovsäcken
av 70-talskvalitet
som Peter bar med sig
den höll inte värmen
men den var från L. C.

2015-08-31

Hommage till Peter Lindforss

Peter Lindforss bästa dikter
består av tomhet
som gömmer kärlek
som gömmer…

Någon säger att det är bara ord
som brinner
i poetens samvete

Legato betyder
att dikten kommer
i flytande form

Poetens röst
binder samman
förnimmelserna
och tingen
i legato

Peter Lindforss
är ett annat uttryck
för tidens beståndsdelar
åtminstone sedan 1976

(ur min diktsamling ”Kärleksbikter – muntliga dikter2”)