2004-11-26

Alfabetpoeter (C= Carlbring)

Magnus Carlbring (f. 1961). Magnus Carlbring har många strängar på sin lyra. De senaste åren har han skrivit många libretton, bl.a. till Kungliga Operans uppsättning av Torgny Lindgrens Hummelhonung. Redan i debuten 1983 med diktsamlingen Lit de Parade började han utforska prosalyrikens formspråk. Fragment av människoöden vävs samman i en slags poetisk teater. Han har fortsatt i samma linje, ofta skildrat förorternas ungdomar, deras liv och drömmar.

”Han sitter stum med malande käkar, gömd djupt
i vagnens splittrade mörker; kniven brinner varm i handen
Han ristar sitt namn i sätet och väggen”
(Ta ordet tillbaka: Mohammad,
ur Sånger vid 4:ans avfart, 1999)


Magnus Carlsbring är även en flitig bloggare, under pseudonymen embryo!

Fler C-poeter;
Stig Carlson (1920-1971)
Bo Carpelan (f. 1926)
Charlotta Cederlöf (f. 1965)

Inga kommentarer :