2005-02-14

Arbetaren lever!

För en tidning med så förpliktigande namn och historia som den frihetliga arbetarrörelsens organ framför andra, är det märkligt hur lite om arbetslivet som har stått i tidningen Arbetaren under senare år. I stället har tidningen varit full av material om genus, queerteori etcetera. Hur viktigt det än kan vara – efter den hundrade artikeln med likartat innehåll står det i alla fall mig upp i halsen, speciellt som frågor om arbetsliv och arbetslöshet som upplevs av hundratusentals i vårt land har lyst med sin frånvaro. Tidningen har riskerat förvandlas till ett rent teoretiskt vänsterorgan utan förankring i vardagsproblem på arbetsplatser och ute i andra utsatta delar av verkligheten, som den arbetssökandes rättslösa situation. Också avdelningen Radar har varit enormt akademiskt-teoretisk sedan starten, ibland bra men ofta på stort avstånd från den jämförelsevis ytliga och trendiga bevakningen på själva kultursidorna. Ett glapp där det i stort sett saknats kulturförmedlande och diskuterande kvalitetsartiklar av den sort som var vanliga under Ahto Uisks redaktörskap.
Nå, desto roligare att nu kunna helhjärtat rekommendera senaste numret av Arbetaren, där första delen av Jon Wemans artikel ”Åtgärdslandet” publiceras. För alla oss som har erfarenhet av frustrerande kontakter med arbetsförmedlingen, aktivitetsgaranti etcetera är det befriande och upplysande läsning. Här verkar det finnas hur många skumma företeelser och missförhållanden som helst, tack Jon Weman för att du belyser några av dem!

Inga kommentarer :