2005-05-02

Sammanträffanden med datum

"Våren kom till Bronx den 21 april", läser jag i Ulf Lundells "Friheten" (s. 339).
Vad är det med detta datum egentligen? Det möter mig just nu överallt.
Officiellt releasedatum för PS hemsida var 21 april (även om den onekligen hade tekniska problem de första dagarna.)
Lasse Söderbergs korta men viktiga debattinlägg i Sydsvenska Dagbladet, där han efterlyste ett alternativ till den dominerande OEI-poesin publicerades samma dag. Jag citerar: "Det är ett dystert faktum att den poesi som med en egendomlig vändning /.../ kallas 'språkligt inriktad' är - eller tror sig vara - så dominerande. All poesi är språk. Men den poesi som inget syfte har utöver sig själv är yta, mer eller mindre polerad, men likväl yta. Språklig inriktning blir språklig likriktning. Var finns de avvikande rösterna?"
Samma dag gavs Bob Hanssons "Halleluja liksom" ut, i sig något av ett enmansalternativ. (En ytterligare egendomlighet är att Expressen lät Maria Küchen recensera denna bok; just dessa två poeter har ju en gång i tiden haft ett nära samarbete, vad jag vet.)
Och så nu detta datum igen, när jag vänder blad i "Friheten". Kanske är det ett datum för alternativa vårvindar inom poesin?

Inga kommentarer :