2005-06-05

Nytt tomt nummer av Anonymos

Redaktionen för tidskriften Anonymos verkar ha anammat Ulf Lundells gamla devis: "en inställd spelning är också en spelning".
Nu har de för andra gången på kort tid kommit ut med ett helt tomt nummer . Ett statement så gott som något?
Men jag medger att likheterna mellan dem och U. L. i övrigt ter sig försumbara, då den sistnämnde ju är personlig mest av allt.

Inga kommentarer :