2005-06-03

"Vad stort sker, sker tyst"

Det ryktas att sossarna tänker införa tvångsarbete för att få bukt med arbetslösheten (och på köpet få gratis arbetskraft inom den offentliga sektorn). Detta att döma av reaktionerna på Gunnar Wetterbergs ganska otrevliga debattartikel i DN.
Det har varit i stort sett tyst i media om Wetterbergs förslag att inrätta en speciell arbetsmarknad för arbetslösa, men artikeln har ändå uppenbarligen blivit läst i maktens korridorer. Redaktören för DN Debatt, Mats Berggren, skrev i en kommentar några dagar senare: ”Vad stort sker, sker tyst. /…/ Wetterberg vittnar själv om rekordmånga e-brev från myndighetschefer, politiker och allmänhet som i 85 procent av fallen var positiva till förslaget. Dessutom hölls i torsdags ett slutet möte på finansdepartementet dit några av landets ledande ekonomer inbjudits för att bland annat diskutera arbetslöshetsproblematiken. Wetterbergs artikel var ett bärande inslag i samtalet och fler departement vill nu ha information om idéerna."
Så nu vet ni vad som eventuellt kan väntas för förslag redan i höst. Tvångsarbete under det förskönande namnet ”samhällsarbete”. Fast jag undrar ändå om sossarna verkligen vågar gå så långt. Vore det inte enklare att ge de människor som vill ha riktiga jobb, förslagsvis inom offentlig sektor där det nu finns mest behov av arbetskraft (och ingen som vill betala för den)?
Om den här bloggen inte vore i huvudsak inriktad på litteratur, skulle jag skriva mer om detta. Men mina reaktioner är ju ändå ganska förutsägbara.
PS. För övrigt är rubriken till Gunnar Wetterbergs artikel semantiskt felaktig vad jag kan förstå: "Arbetslös måste arbeta för att få ersättning"
Men om de arbetar är de ju inte längre arbetslösa? Förklara tankegången, den som vill och kan.

Inga kommentarer :