2005-06-17

...ytterligare ett par rader om tidskrifter och Kulturråd...

Intressanta reflektioner av Andreas. Både tidskrifts- och litteraturstödet som Kulturrådet ger till "behövande" har en stor tröghet inbyggd. Staten är långsam att fånga upp nya yttringar inom kulturen. (Ligger kanske i sakens natur). Men uteblivet och minskat tidskriftsstöd till mer udda tidskrifter har gjort att många har självdött när de inte kan spela med i marknadens villkor. Det råder bl.a. monopolsituation när det gäller distribution av tidskrifter!
Samma sneda fenomen råder inom litteraturstödet. Bonniers, Norstedts m.fl. får stöd för de flesta av sina skönlitterära titlar, trots att de oftast är mycket kommersiellt gångbara och tillhör de mest sålda titlarna. Små förlag som satsar på debutanter och mer speciell utgivning, där litteraturstödet är mycket stor betydelse för boken och förlagets överlevnad, har svårare att få stöd. Enligt riktlinjerna skall stöd ges till "kvalitetslitteratur", men vad är kvalitet?

För övrigt bär jag ofta en festival t-shirt från 1995, ett gyllene år då bl.a. Argus Jass Group uppträdde.

Inga kommentarer :