2006-10-23

Med Snö i handen

Hur gör man för att förvandla en sedvanlig chartertripp till en kvasilitterat medelklassresa? Man följer naturligtvis populismens intrampade stig och tar sig an Orhan Pamuk. Precis som om jag verkligen stod i beredskap att möta det genuiiiiina Turkiet via ett tysktalande myller i Side...

Inga kommentarer :