2007-07-17

Öppet angrepp på Kulturtidskriftsstödet

Det är något allvarligt fel med det svenska stödet till kulturtidskrifter. Enligt min mening är stödet medansvarigt för de problem vi i dag har på kulturtidskriftsområdet.
I dag är det 119 tidskrifter som får stöd, från 25.000 kronor till 600.000 kronor. Man kan säga att det svenska tidskriftsstödet bidrar till att vi har väldigt många tidskrifter inom kulturområdet, så långt allt väl, kan det tyckas. Men det finns trots denna synbara mångfald inte en enda bred litterär tidskrift av gamla BLM:s eller Artes’ typ. Det finns tidskrifter som har ambitionerna, men ekonomin sätter käppar i hjulet, och de ojämna konkurrensförhållanden som råder pga tidskriftsstödet gör det omöjligt att konkurrera på lika villkor med de tidskrifter som har högst stöd!
Det finns en stor mängd små och smala tidskrifter ofta med en medvetet esoteriskt-akademisk inriktning, men jag kan inte se att det är någon kompensation för bristen på riktigt breda och samlande tidskrifter – naturligtvis skulle de sistnämnda som jag efterlyser ha en hög kvalitativ ambitionsnivå.
Distributionen är ett annat problem. Portot är en alldeles för dyrbar kostnad för de flesta tidskrifter. Funnes tidskrifterna i bokhandlarna vore väl det problemet överkomligt, men det gör de inte. I hela Stockholmsområdet finns det en enda bokhandel med ett fullständigt utbud av kulturtidskrifter och det är Hedengrens. Återstår att köpa tidskrifterna på nätet.
Vi har alltså en stor uppsättning tidskrifter som i princip inte går att få tag på. Tidskriftsstödet har inte höjts sedan början av 90-talet med undantag för en smärre höjning för några år sedan. Det utannonserade, nya stödet till nättidskrifter kommer förmodligen att göra det ännu snålare för de traditionella tidskrifterna som får slåss om en minskande kaka. Tidskrifter blir av med sitt stöd, får stödet sänkt eller får bara en bråkdel av det stöd de har sökt från Kulturrådet. Enstaka tidskrifter som Bang, Glänta med flera prenumererar på det högsta stödet, och nya tidskrifter har alltså på grund av tidskriftsstödets cementerade karaktär oerhört svårt att komma in och konkurrera på lika villkor.
Mitt förslag är att 20 nya miljoner tillförs systemet, så att det fungerar som det ursprungligen var tänkt att fungera, nya tidskrifter får stöd allt eftersom och då inte med 25.000 kronor utan med 250.000 kronor om det stödet bättre motsvarar deras satsning och ambitionsnivå.
Alternativet är att alla får söka om sina pengar från grunden, så att ingen är garanterad att få sin dryga halvmiljon kronor som vanligt utan att även andra har chansen. Vad gäller referensgruppen borde den släppa sin ständiga politiska korrekthet och extrema litterära trendkänslighet och endast bry sig om att tillförsäkra kvalitet och mångfald.
Jag upprepar: Tidskriftsstödet var inte tänkt att fungera på det här sättet!

Inga kommentarer :