2009-08-03

Teaser inför hösten

Kanske tycker någon att min kritik av språkmaterialismen hittills varit alltför grund… låt så vara; jag ämnar fördjupa den under hösten genom en (om)läsning av Sigrid Nurbos ”Sprawl”, parallellt med att jag analyserar dikter av Marie Silkeberg, Lars Mikael Raattamaa och Jörgen Gassilewski (som är de författarskap som Sigrid Nurbo tar upp).

2 kommentarer :

Anonym sa...

Vilket är syftet?

Andreas Björsten sa...

Att belysa olika sätt att skriva poesi!