2010-02-08

Debatt eller roman

Efter en närmast maximal medieuppmärksamhet ligger nu Katarina Wennstams Alfahannen i topp på försäljningslistorna. Men är det en debattbok eller en roman? Det görs över huvud taget ingen skillnad längre.
Se till exempel den här debattartikeln. Där nämns i förbigående att hon kommit ut med en "bok", vilket också är allt, debatten blir självgående utan att man ens nämner att Jack Rappe är en fiktiv person och att "Alfahannen" är kategoriserad som kriminalroman.

Inga kommentarer :