2010-06-10

Stulet och kopierat

"När manifestet är färdigformulerat uttalar det sin egen dödsdom. Det är med hundra spikar dessa teser spikats fast i sin egen likkista."

"Inom konsten finns bara hihierarkier att fnissa åt."
_______________________________________


Från bloggen
bernur

3 kommentarer :

Zigge sa...

Vad är det för manifest han pratar om?

Björn sa...

Jag menade nog manifest i största allmänhet, att de har en förmåga att liksom försvinna ut i stor tomhet efter någon månad eller så. För övrigt upptäckte jag igår, när jag läste Proust, att jag inte är den förste som har fnissat åt hierarki-ordet.
"(Jag la märke till något som ofta hade frapperat mig i Swanns samtal med min mormors systrar, nämligen att då han talade om något allvarligt ämne och begagnade ett uttryck som tycktes innebära en åsikt i en väsentlig fråga, lade han an på att isolera detta uttryck genom en speciell, likgiltig och ironisk betoning, som om han satt det inom citationstecken eller velat frånsäga sig allt ansvar för det. Nu var det som om han velat säga: "hierarki, förstår du, som löjligt folk brukar uttrycka sig". Men om han fann ordet hierarki löjligt, varför använde han det då?)"

Gabrielle Björnstrand sa...

jag gissar; ALLA manifest per se, litterära, kontnärliga, etc, dessa teser som man samlar sig kring i kampen på kulturfältet; helt legitimt för de som behöver det,men något man sedan måste lämna bakom sig...
"lämna sig efter sig efter sig"