2010-10-23

Ett inlägg som är en lång parentes om Wikipedia

För några dagar sedan gjorde jag en sökning på mitt eget namn tillsammans med Erkki Lappalainens. Jag ville se om vi hade medverkat på Hultsfredsfestivalen samma år (det hade vi inte).
Så fick jag upp denna sida av en slump, någon hade gjort en Wikipedia-artikel om undertecknad. Jag vet inte vem som har gjort den – även om jag har mina aningar – det är i varje fall inte jag själv!

Nå, som synes är Wikipedia synnerligen skeptiska till informationen eller till ämnets relevans för svensk poesi. Det sitter uppenbarligen ämnesansvariga bakom kulisserna och går igenom alla nyinlagda artiklar, det verkar organiserat ungefär som Nationalencyklopedin. Fast jag upplever det som en aning märkligt att bli ifrågasatt t.o.m. på det gratis nätalternativet, av det skälet att jag inte har gett ut mina böcker på något stort bokförlag. Men jag är förvisso van att bli ifrågasatt. Eget förlag, det var bara min första bok för över tjugo år sedan.

1 kommentar :

Lars Larsen sa...

hah, det var jag!

Wikipedia är genomruttet. Etablissemanget och statusen är det enda som gäller, inte det faktiska värdet och sanningshalten.