2011-02-10

En estetik

preciositeten hos folk
som skriver dikter
är egentligen helt onödig;
det inre bryter fram
med stor kraft
om det skrivna över huvud taget
måste sägas
och då behövs egentligen inga ord
eftersom vi har Ordet
på vår sida
liksom Stones hade tiden
på sin sida
och liksom Keats visste
att ett träd måste grönska
men också vissna
det sistnämnda berättade han inte
han själv gjorde det
den performativa dikten grönskar
för alltid

Inga kommentarer :