2011-06-01

Kungar och kungahus

En överblick, signerad Gunnar Pettersson, och många bra diskussioner.
Så att; jag avstår mer än gärna från att skriva den avslutande essän. Det här intresserar mig ungefär lika mycket som flugfiske. Och nu tror jag faktiskt just den här kröken av ån är rätt så utfiskad, om jag säger så.

Inga kommentarer :