2012-02-22

Arbetslinjen (blues)

Så blev det beslutat
att alla i ghettot skulle arbeta

Så blev det beslutat
Att alla i ghettot skulle arbeta

Följ arbetslinjen till din död
Följ arbetslinjen till din död


Du får sämre pension och lägre lön
Du får sämre pension och lägre lön
Stick inte upp, stick inte upp

Följ arbetslinjen till din död

Landet är inte så fritt som du tror
Landet är inte så fritt som du tror
Dom vet var du bor, dom vet var du bor

Följ arbetslinjen till din död

2 kommentarer :

Andreas Björsten sa...

I ett annat litterärt klimat än det nuvarande skulle det finnas fler forum än ens egen blogg att publicera dikter som den här på. Men jag kan inte se att det finns det.

Andreas Björsten sa...

Den här dikten tog mig dock till Poetry Slam-SM 2011.