2012-04-15

Miller versus Engdahl

Sätt de här två formuleringarna emot varandra och gnugga:

"What is not in the open street is false, derived, that is to say literature."
Henry Miller

"Man ska (fortfarande) vara hungrig när man stänger boken".
Horace Engdahl.

Inga kommentarer :