2012-04-21

Poesin är internationell

För tio år sedan - i början av 00-talet - frågade min kompis Ibrahim Abdulmalik om han kunde få översätta några dikter av mig till arabiska. Jag minns att jag gav honom en hel packe. Efter några år berättade han för mig att han hade placerat två av mina dikter i en Bagdad-baserad tidning, tillsammans med några dikter av Bruno K. Öijer. Jag blev naturligtvis väldigt glad. Jag kände att jag hade möjligheten att nå ut och att mina ord betydde något; jag tvivlade av någon anledning inte på att också Bagdad-borna skulle kunna ta till sig mina ord.

En av de dikter som publicerades på arabiska av mig heter Biografi och ingår i Muntliga dikter även den.

Jag skrev den under den tid då min situation växlade mellan långtidsarbetslöshet, deltidsarbetslöshet, korta jobb osv. En fattigdom uppstod som började kännas permanent. Fatttigdom - ett nästan lika universellt ämne som tiden själv.

Biografi

Jag avstod från utlandsresorna
det började så
jag avstod från de fina möblerna
och den nya stereoanläggningen
jag avstod från att reparera saker som gick sönder
jag avstod från de nya kläderna
och vågade inte slänga de gamla trasiga
jag avstod från biobesöken
och fikat på stan
började t.o.m. avstå från maten ibland
jag avstod min plats i samhället
till någon som bättre behövde den
men jag avstod inte från
min värdighet, min kärlek och mitt kall

dom säger att jag är en idiot
som inte kan avstå.

Inga kommentarer :