2012-04-03

Tänkvärt om psykopater

Medan 1 % av befolkningen anses ha psykopatiska drag (däribland återfinns kriminella, våldsanvändare, fifflare etc) - återfinner man bland höga företagsledare så mycket som 4 % med psykopatiska karaktärsdrag.

Jag minns att jag hört det här förut, och att jag också lagt in en sida om det här på Argus.

Jag gissar att det är samma "adelsmärke" som amerikanarna kallar för "killer instinct" som råder i företagsdjungeln, och därför eftertraktas.
Vad man ytterligare funnit är att det finns en gen som motsvarar psykopatiska särdrag. Krigargenen kallad. Jag är inte säker på vad slags konsekvenser det får för de psykopater som dagligen manipulerar runt i vissa yrkessfärer, kriminella eller ej, att veta att de - om de vill - kan skylla på en gen. Men i det intressanta vetenskapsprogrammet från BBC kan man i alla fall få veta något om de senaste forskningsresultaten. Och som vi redan visste (?) så har en god barndomsmiljö sin betydelse för att stävja det minst sagt problematiska genetiska arvet.

Inga kommentarer :