2012-05-26

Pingstens vackraste virtuella pioner...

...går till Göran Lambertz, den alltid lika engagerade. Ett klarspråkstalande justitieråd som efter en tid av utredande nu kommer med ett nytt lagförslag mot tvångsgifte och barnäktenskap.
Här en länk till DN med knapert innehåll. Vill man intressera sig för problematiken och innehållet i det nya lagförslaget kan man lyssna på Människor och tro/SR: Om effektivare tag mot tvångsäktenskap: här.

Manet; vita pioner

Inga kommentarer :