2012-06-15

Skiss till absent friends

Jag tänkte på absent friends.
Jag tänkte på Per Planhammar nyligen.

Jag tänkte på värmen och nyfikenheten mellan människor.

Jag tänkte på Mare Kandre
som jag var bekant med men inte hann lära känna

och att det inte är Bonniers
som ger ut hennes böcker längre.

Inga kommentarer :