2012-09-09

Någon som vill veta mer om finanskrisen...?

 ...och pengarna? ...och bankerna?
Nä, jag trodde väl inte det.
Men utifall att, så har Andreas Cervenca skrivit en bra artikel igen. Varvid man återigen står som förstummad inför sitt lånefria liv.

"Bankerna har visserligen inte helt fria tyglar. Staten har infört olika begränsningar som ska förhindra allför vild kreditgivning. Banker måste till exempel ha en viss andel eget kapital (aktieägarnas pengar) i förhållande till utlåningen. Centralbanker kan också höja räntan. 
Dessa spärrar har fungerat dåligt.
Siffror från Storbritannien visar att bankernas utlåning 1964 motsvarade 46 procent av landets BNP. 2007 var siffran 497 (!) procent. Andelen lån till företag och investeringar hade minskat medan kreditgivningen till hushåll, fastighetsbolag och inte minst till andra finansbolag exploderat. I Sverige och andra länder är utvecklingen snarlik.
En förklaring är att allt mer av utlåningen har gått till spekulation i stigande priser på tillgångar, som hus och aktier. Prisuppgången föder mer krediter, som i sin tur driver upp priserna, vilket gör att bankerna lånar ut ännu mer och så vidare i en självförstärkande virvelvind. På pappret ser det bra ut, bankerna tjänar pengar och ekonomin går för högtryck. I själva verket kan allt vara ett luftslott. Detta blir uppenbart först på vägen ned. Banker har nämligen inte bara förmågan att skapa pengar utan också att destruera dem, vilket sker när krediter dras in och dåliga lån skrivs ned. Det gör att börsen och fastighetspriser rasar, utlåningen sjunker ännu mer och så vidare.

Det är tyvärr väldigt dåliga nyheter för ekonomin"

Läs mer här om ni för evigt vill slippa tro på vad de säger som tror sig veta typ Money-Making-Allt.

2 kommentarer :

Einar J sa...

Tack för den länken!
Mycket klargörande för den som i likhet med mig inte riktigt har förstått bankernas ställning och ansvar i de ekonomiska berg- och dalbanorna. Man behöver ju inte ens sedelpressar nuförtiden.

Gabrielle Björnstrand sa...

När det gäller politik och ekonomi har jag tidigare länkat till den här mannen: http://robertreich.org/
vilket inte hindrar att jag gärna gör det igen.