2012-11-25

Lyriken lite vid sidan upprätthåller den stora traditionen

Den här intervjun med Sara Gilliard i Skånska Dagbladet säger rätt mycket om villkoren för nyskriven svensk poesi i dag. En poet som inte ansluter sig till den dominerande litterära riktningen, och dessutom saknar tillräckligt mäktiga kontakter, får ge ut sina diktsamlingar själv på egen bekostnad och på pyttesmå förlag. Med den påföljd att verken inte heller blir recenserade.

Som framgår av artikeln jag länkar till hände just detta Sara Gilliard (f.d. Gustafsson) när hon skulle ge ut sin andra diktsamling, "Dagbok från Babylon Livs" i fjol. Hon blev nekad av förlagen och valde då att ge ut sin samling på egen bekostnad hos Podium Distribution, en avdelning av Podium förlag, som ger egenutgivare tillgång till deras distributionsnät. Jag skullle gissa att utgivningen kostade henne 10.000-15.000 kr.

"Dagbok från Babylon Livs" är utan tvivel en diktsamling av hög kvalitet, i traditionellt modernistisk och metaforrik stil. I ett annat litterärt klimat, som det såg ut i Sverige för ett par decennier sedan, hade den självklart blivit utgiven på låt oss säga ett mellanstort kvalitetsförlag med intresse för lyrik.

Hur som helst är boken en av 2011 års bästa (och av naturliga skäl en aning bortglömda) diktsamlingar, jämte Jasims Mohameds "I Din Mun" på det lilla Edda förlag.

Att Svenska Akademien gav henne ett stipendium på 60.000 kr för "Babylon Livs" måste betraktas som en markering av att åtminstone några vill se en större mångfald inom svensk poesi än den som just nu är rådande.

...

Det är svårt att hitta några diktsamlingar som liknar Gilliards inom svensk samtidspoesi. Faktum är att jag tycker hennes bok mest påminner om åldermannen Ragnar Thoursies sista diktsamling, Sånger från äldreomsorgen - om jag ska hitta någon jämförelse alls. Även Sara Gilliards bok har en bärande tematik kring hur mänskligt utbyte har förvandlats till varutbyte.

"Biträdet står vid frysboxen
som ett dokumentskåp
med utdragbara lådor för varje känsla
ett fack för varje reaktion.
Frysboxen frustar
metalldörrar slår
skyltar faller och blir liggande.
Fiskpinnarna är torra som en ensam kväll.
Hyllorna suckar under vanans tyngd.
Bland pensionärernas bleka färdigrätter
förvarar biträdet sina oskickade kärleksbrev
i hopp om att orden ska svalna."

(Frysboxen, ur Dagbok från Babylon Livs).

Inga kommentarer :