2012-12-22

En Björnstrandare


Trettio dagar

Ta bort orden
Ta bort hela dikten
Ta bort dig själv
Ta bort allt det andra
Svep undan allt på tavlan
Med den blöta svampen
Börja sen om
Men inte där det slutade
Börja om där det aldrig har
Slutat förr