2013-01-19

”Tillvaron är ett slagfält” – Peter Lindforss fyller 60 år

En av Sveriges främsta poeter, Peter Lindforss, fyller i dag 60 år. Hip hip hurra! Mina två texter om Peter Lindforss, del 1 här och del 2 här, ger en slags komprimerad och, vågar jag rentav påstå, initierad ”understreckare” om hans författarskap. (Naturligtvis bara ur vissa aspekter.)

Titeln på detta blogginlägg, ”Tillvaron är ett slagfält” är Peters egen förklarande kommentar till uttrycket Krigets barn, när jag bad honom om en sådan.

Jag vill att poeter ska komma från en plats där orden betyder och kostar någonting. Peter kommer från en sådan plats. Men det är förvånansvärt sällsynt.

*

Överhuvudtaget är återväxten skrämmande låg efter generationen med Bruno K. Öijer (f. -51), Peter Lindforss (f. -53) och Kristina Lugn (f. -48) bland de främsta.

Ska vi hoppas på en återuppblomstring för Malmöligan?

Eller rentav Wunderbaum?

Inga kommentarer :