2013-06-05

Anne Sexton - Housewife

Housewife

En del kvinnor gifter sig med hus,
Det är en annan sorts hud; det har ett hjärta,
en mun, en lever och tarmrörelser.
Väggarna är varaktiga och rosa.
Se hur hon sitter på sina knän hela dan,
trofast tvättar hon ner sig själv.
Män äntrar med kraft, återförda som Jona
in i sin köttiga moder.
En kvinna är sin mamma.
Det är vad det handlar om.
Ur: All my pretty ones, 1962
(Översättning: GB)

Inga kommentarer :