2013-07-09

Kulturrådet och Almedalen

Var det någon som märkte att Kulturrådet hade sjutton seminarier på Almedalen i år? Nej, jag skulle inte tro det, ingen utom de närmast sörjande.
Helt klart är i alla fall att Kulturrådet lagt en stor del av sitt krut - och 350.000 kr - på att finnas närvarande under Almedalsveckan, liksom att presentera evenemangen på sin hemsida. Betydligt mindre energi lägger man på några av sina huvuduppdrag som t.ex. att informera om att 28 augusti är sista dagen för ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrifter.

Inga kommentarer :