2013-09-18

Som min kompis Cezar sa

"42 kg Kärleksbikter är på väg från tryckeriet", skrev min förläggare till mig för någon vecka sedan. Som min kompis Cezar sa, om några av mina tidigare dikter, det är tunga beats.

Böckerna har i alla fall anlänt nu, till min förläggare och snart även till mig. Se kort presentation på förlagets hemsida. Hugade recensenter kan beställa recensionsex. från Fri Press.