2013-10-23

Aurora om ”Tiden och rummet”

Romantiska förbundets tidskrift Aurora utkommer i dagarna med sitt nya nummer. Temat är ”Tiden och rummet”.

Två särskilda exklusiviteter (svårt ord) i numret är albansk poesi av Irena Gjoni, nyöversatt av Ullmar Qvick. Samt en nyskriven, tidigare opublicerad dikt av Lars Gustafsson.

En avgörande fråga för Aurora just nu är om vi kommer att lyckas få tillbaka det tidskriftsstöd som vi blev av med redan för tretton år sedan. Svar kommer i december. Ladies and gentlemen, place your bets…

Inga kommentarer :