2013-12-17

P.S. om kulturtidskrifter

Den "språkknådande" skolan (OEI) får en höjning av tidskriftsstödet med 50.000 kr till 400.000 kr. Vilket ger mig en anledning att reprisera den här artikeln ur Expressen.

Uppdatering: Här är Kulturrådets egen presentation av hur de gjort sina prioriteringar bland kulturtidskrifterna för nästa år. Som synes lyfter de fram exempelvis satsningen på tecknade serier. Inte ett ord om att de höjer stödet till OEI, däremot står nästan alla andra tidskrifter de höjer stödet till uppräknade! Kanske är det för känsligt i och med att de därmed ger mig rätt i mina kritiska synpunkter om snedfördelningen till förmån för språkmaterialistiskt influerade tidskrifter, förmedlade exempelvis genom Expressen-artikeln.

Här finns hela listan över fördelningen, media verkar inte fått in detta ännu.

Inga kommentarer :