2014-02-05

Anna Hallberg och det litterära fältet

Den här recensionen handlar om förtroendeklyftan i svensk poesi, medan den här handlar om den fullständigt införstådda läsningen.

Och samtliga verk som tas upp är utgivna på Bonniers. Surprise, surprise.

Inga kommentarer :