2014-02-27

"Coffee" - dikt av Peter Lindforss

Det är nu bara en fråga om dagar innan Peter Lindforss nya diktsamling, "Det finns mer", kommer ut på Bokförlaget Megafon (Den Blinde Argus heter så när vi ger ut böcker). Boken består av 32 tidigare opublicerade dikter, varav 6 på engelska.

Det är förstås ovidkommande på många sätt, ändå känns det märkligt att veta att Leonard Cohen har läst, och ibland också kommenterat, samtliga Peters engelskspråkiga dikter. Den här dikten är skriven som ett brev, till Leonard, till mig och till alla som vill läsa.

***

COFFEE

The coffee tasted better
when I was a kid
My mother lied to me
She said I walked
when I was nine months old
and of course that was bullshit
they don’t even do that in Cameroon

The coffee tasted better
when I still was on benzodiazepine
My doctor lied to me
He said it would cure
my ache and finally let me free
and of course that was bullshit
he left and I guess he’s still on the run

The coffee tasted better
served with a raki on the side
I lied to the open sea
that I hoped would follow me
with my mother’s lies
and of course that was bullshit
a fever induced by the burning sun

The coffee tasted better when I was a kid

Love
Peter

1 kommentar :

Gabrielle Björnstrand sa...

Kul att du tillåter dig att skriva på engelska. Gör jag också ibland. Den här blev jäkla fin, fastän bitter.