2014-02-19

Intervjuad av Populär Poesi

Romantiska förbundets tidskrift Aurora kommer tillfälligt ut ur medieskuggan, med hjälp av nättidskriften Populär Poesi. Undertecknad intervjuades av redaktören Peter Nyberg.

Kommentar: Naturligtvis anser jag att Bruno K. Öijer är en av de samtida romantiker som finns. Det kom dock inte med i artikeln.

I övrigt. Fullt upp med att slutredigera ett nytt nummer av Aurora och en bok av Peter Lindforss.

Inga kommentarer :