2014-04-20

Samtidspoesi i slutna rum

Det mesta som sker nuförtiden inom samtidspoesin har först bestämts och diskuterats i slutna rum och mindre sällskap. Den läsande publiken ser resultatet först när det hyllas i Dagens Nyheter efter utgivning på Bonniers eller OEI Editör. Hur kan jag komma med ett så magstarkt påstående? Är jag möjligen konspirationsteoretiker? Nej, redan Magnus William-Olsson lade märke till en liknande tendens i sin bok ”Det är för att jag har lärt mig av Homeros” (2003). Han uttrycker (med gillande) att den samtidspoesi som skapas vid skrivarskolorna inte längre behöver en större litterär offentlighet.

Jag citerar:

"På skrivarskolorna förs helt enkelt mycket avancerade poetologiska diskussioner i små interna grupper, som skapar poetiska miljöer vilka är relativt oberoende av större offentligheter som tidskrifter eller kultursidor. /.../ Den mindre gruppens sammanhang ter sig därför, och med rätta, intellektuellt och konstnärligt överlägset de samtal som förs på kultursidor och i bredare tidskrifter."

Här för jag en diskussion utifrån bland annat Magnus William-Olssons text.

Den utveckling som MWO skisserar har blivit än mer påtaglig under de tio år som har gått sedan han skrev det. Nuförtiden finns nämligen inga litterära debatter i tidningarna (den hittills sista poesidebatten i DN ägde rum sommaren 2010). De slutna sällskapen, ”den mindre gruppens sammanhang” bestämmer vad som ska komma ut, vad som ska komma fram och vad som ska diskuteras eller inte.

Ett påtagligt exempel på detta är den nordiska litteraturfestivalen Txtville som äger rum i Köpenhamn helgen den 24-26 april (har ni hört talas om den förut?), med tungt ekonomiskt stöd på 300.000 kr från Nordisk Kulturfond. Det blir en manifestation för samtidspoesin så som vi känner den, dvs som språkmaterialism och konceptpoesi. Det blir ett stort kompisgäng, som med resa, honorar och hotell betalda, presenterar sig själva som LITTERATUREN.

Från Sverige medverkar:
Athena Farrokhazad, Drucksache, Kritiker, Litterär gestaltning, Aglaktuq, Ann-Marie Tung Hermelin, Elis Burrau, OEI, Peder Alexis Olsson, Anders Johansson, Ett av Sveriges största förlag, Glänta, Helena Fagertun, Jonas (J) Magnusson, Khashayar Naderehvandi, Ord & Bild.

Inga kommentarer :