2014-09-22

Att vara outsider som svensk författare, del 1

Sverige tar inte speciellt bra hand om några av sina främsta författare. Poeten och essäisten Bo Gustavsson, som också skriver kritik i Upsala Nya Tidning, har givit ut ett femtontal böcker i olika genrer. Hans senaste essäsamling, Det stora okända, kom 2010 på Symposion förlag. Där belyser han religiösa och existentiella teman hos bl.a. Tomas Tranströmer och Gunnar Ekelöf… men även äldre klassiker som Goethe, Rumi och Hafiz. Författaren tolkar deras dikter utifrån sådant som kristen esoterik, alkemiska symboler och islamsk mystik. Boken innehåller några av de främsta texterna jag läst om Tomas Tranströmer (här tycker jag annorlunda än Jonas Thente som annars är positiv till boken).

Man skulle kunna tro att en sådan bok, som berör den svenska poesins utveckling, och även tar upp diktare som jobbar med mytologiska teman inom den internationella modernismen i form av Wallace Stevens och H.D. (Hilda Doolittle) skulle finnas någorlunda enkelt tillgänglig på biblioteken. Så är inte fallet. På Stockholms stadsbibliotek finns inte ett enda exemplar av denna bok! Vilket är ännu ett tecken på hur biblioteksvärlden och dess gamla hjälpreda BTJ-häftet har changerat. Språkmaterialistiska diktsamlingar tas in i parti och minut (gratisleverans från Kulturrådet på grund av litteraturstöd) medan författare som jobbar seriöst med de stora livsfrågorna ignoreras. Det är inte rättvist! Själv fick jag ta in boken på fjärrlån från Umeå. Boken rekommenderas men nu måste jag lämna tillbaka den, ursäkta bibliotekskravet har kommit.

P.S. I nästa nummer av Aurora bidrar Bo Gustavsson med en i mitt tycke epokgörande artikel om Bo Setterlind.

2 kommentarer :

The Librarian sa...

"Det Stora Okända" finns på flera bibliotek i Östergötland.
(Den litterära nivån verkar vara högre utanför tullarna ;-)

Andreas Björsten sa...

Rätt ska vara rätt. NU finns det ett (1) ex. av "Det stora okända" att låna i Stockholm. Det gjorde det inte i somras; annars hade jag inte behövt ta in den på fjärrlån. Någon har skärpt sig.