2014-09-25

Två aforismer av John Peter GisterSomliga föds blinda
andra gör allt
för att slippa se


       *

Din skugga är en stum och
trofast följeslagare som
ständigt följer dig utan
att kommentera ditt vägval

Ur Den Blinde Argus 18 (1989)

Inga kommentarer :