2014-11-27

Moodyssons experimentlusta prisad

»Det mesta jag gör kommer ur ett slags förvirring. Inte i negativ mening utan mera som en positiv nyfikenhet, till exempel på hur det är att växa upp i en viss tid, på en viss plats. Det är som att kasta ut en flaskpost. Eller kasta sig in i mänskliga relationer och hoppas på att en dag snubbla på något slags svar.«
Lukas Moodysson får Region Skånes kulturpris 2014.

Läs den längre intervjun på Skane.se av Martin Ålenius.

Inga kommentarer :