2014-12-18

Mail till och från Kulturrådet

Nedskärningar på kulturtidskrifter är inget nytt, efter de för stödsystemet gyllene åren under 80- och 90-talen. Exempelvis hade tidskriften Aurora som jag jobbar med tidskriftsstöd mellan åren 1985-88, samt 1992-2000. Vårt stöd uppgick då till 10.000 kr! Därefter blev vi nollade av Kulturrådet och har varit det ända sedan dess. Det finns fler liknande exempel på av systemet missgynnade tidskrifter, som i många fall redan tvingats lägga ner på grund av uteblivet eller minskat stöd. (Aurora har fortsatt mot alla odds.) Ändå blev jag lika chockad som de flesta andra över det planerade yxmordet på kulturtidskrifterna, där den offentliga rapporteringen började med den här artikeln i fredagens DN. I måndags skrev jag ett mail till Jan Kärrö, tidskriftsansvarig för Kulturrådet, med några frågor om kulturtidskriftsstödet och den senaste utvecklingen. I morse fick jag svar. Redovisas nedan, både frågor och svar.

Frågor från undertecknad:

Vad anser du, som tjänsteman på Kulturrådet, om turerna kring kulturtidskriftsstödet?

Har ni på Kulturrådet en beredskap för att, enligt den reviderade alliansbudgeten, dela ut ett produktionsstöd på 4-5 miljoner kronor i stället för som planerat runt 19 miljoner?

Kräver inte arbetet med litteraturstöd och tidskriftsstöd en ganska lång framförhållning? Slår inte sådana här sena ändringar i förutsättningarna helt sönder det arbete som referensgrupper m.fl. hittills har gjort inför 2015? Hur gör man med avvägningarna mellan tidskrifterna nu?

Jag misstänker och tror helt ärligt att ni på Kulturrådet ändå känner en viss solidaritet med det kulturområde och dess utövare som ni är satta att jobba gentemot. (Rätta mig om jag har fel.) Hur ska ni förhålla er? Måste ni ändå lojalt med regeringen [rättelse: riksdagsmajoriteten] genomföra besparingar inom kulturtidskrifternas område med 75 procent, om alliansbudgeten går igenom i oförändrad form?

Är det rätt att Per Bill, kulturutskottets ordförande, i en intervju med Kulturnytt nyligen, tycks ha lämnat till Kulturrådet att hitta alternativa besparingar? Hur ska ni agera?

---

Svar från Jan Kärrö:

Ursäkta sent svar.

Vi avvaktar regleringsbrevet i första hand för att själva få svar på några av de frågor som du ställer och detaljerna i hur besparingen ska genomföras. Det arbete som referensgruppen gjort under hösten och deras förslag till beslut har utgått från den tidigare budgeten där ca 19 miljoner fördelas i produktionsstöd så vi kommer naturligtvis att få göra en ny prioritering utifrån det nya läget. Hur det förslaget ser ut kan jag inte säga något om idag. Vi får se vad som sägs i riksdagen idag och som sagt avvakta regleringsbrevet som kommer i mellandagarna.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Inga kommentarer :