2015-05-02

Guldkorn ur Aurora nr 2-3 2008

Tusentals

Av de tusentals
som kallas
eller vill bli kallade
poeter
är kanske en eller två
verkligen poeter
och resten bluffmakare
som stryker kring de heliga reservaten
och försöker se ut som den äkta varan.
Självfallet
är jag en av bluffmakarna
och det här är min berättelse.

Leonard Cohen, ur Book of Longing,
övers. Peter Lindforss

Inga kommentarer :