2015-08-31

Hommage till Peter Lindforss

Peter Lindforss bästa dikter
består av tomhet
som gömmer kärlek
som gömmer…

Någon säger att det är bara ord
som brinner
i poetens samvete

Legato betyder
att dikten kommer
i flytande form

Poetens röst
binder samman
förnimmelserna
och tingen
i legato

Peter Lindforss
är ett annat uttryck
för tidens beståndsdelar
åtminstone sedan 1976

(ur min diktsamling ”Kärleksbikter – muntliga dikter2”)

Inga kommentarer :