2015-12-16

Bokmaskinen och Kulturrådet

Sedan starten i början av 70-talet har Författares Bokmaskin varit ett av landets viktigaste centra för alternativ litteratur. Med tiden har man byggt upp en unik kompetens vad gäller att hjälpa både småförlag, litterära tidskrifter och egenutgivare att framställa utgåvor med hög kvalitet rent grafiskt sett. Innehållet kan förvisso variera vilt mellan vad folk nu får för sig att ge ut för verk. Bokmaskinen hyllar yttrandefriheten i praktiken!

En gång om året ger man ut antologin Poesi på en dag, som framställs enligt en enkel men samtidigt väldigt speciell process. Det går till så att alla poeter som känner sig manade kommer förbi Bokmaskinen på S:t Eriksgatan under dagen och lämnar en dikt; dikter som sedan med fingertoppskänsla samlas i en antologi som ges ut samma kväll och firas av med fest och uppläsningar. Det blir ett tidsdokument och samtidigt en temperaturtagning på poesin just nu. Senaste utgåvan för 2015 är en av de bättre, med dikter av bl.a. legender som Hans Boij och Mats Barrdunge. Naturligtvis är boken ojämn, det ligger i sakens natur!

Statens Kulturråd kom snart att uppmärksamma Författares Bokmaskin, som uppbar ett verksamhetsstöd på mot slutet 250.000 kronor om året mellan åren 1982-2014. I år blev de för första gången på över trettio år av med stödet! Man har dock sökt stöd inom ramen för läsfrämjande åtgärder för projeket Poesi på en dag.

Kulturrådets beslut blir allt svårare att förstå och förklara. En sak är tydlig, man gillar inte kultur som kommer underifrån, på vilket Bokmaskinen är ett solklart exempel. Glöm inte att antologin Vesuvius 1974 där Vesuviusgruppen (Fylkeson, Söder, Öijer, Elggren) presenterade sig är framställd på Författares Bokmaskin. Glöm inte heller att poesitidskriften Sheherazade 1990-1992 (Klemets, Planhammar, Looft) framställdes och firades i Bokmaskinens källare, eller att Hans Boij har framställt alla sina böcker där!

Det är enkelt uttryckt viktigt att Bokmaskinen får leva vidare.

1 kommentar :

Andreas Björsten sa...

Bokmaskinen fick nej även på sin ansökan om stöd för läsfrämjande insatser.