2017-05-26

En dikt ur min diktsamling "Muntliga åtbörder"

städerna lämnar poeterna
poeterna lämnar städerna

ändå blir de kvar
i varandra

som hemlösa

som hemlösa

Inga kommentarer :