2017-05-30

Mail till Jonas Thente, DN, 29/5 2017

Jonas Thente,
Hej
Om du läser också läsliga diktsamlingar kan jag skicka dig min senaste bok; ”Muntliga åtbörder” (orecenserad i de stora medierna liksom min förra och förrförra bok med muntlighet som tema).

Apropå detta med de ”förment oläsliga” böcker som du ägnade dig åt i lördags (27/5). Jag tillhör inte dem som hävdar att språkmaterialistiska eller konceptuella diktverk är oläsliga, det är ett lite slarvigt uttryckssätt. Däremot har jag många gånger undrat om det är mödan värt att läsa dem. Det måste nog undersökas från fall till fall.

Men det är lite pinsamt, tycker jag, om böckerna kräver manualer av det slag som du försökte ge i lördags. Men Emil Boss ”Acceleration” hör inte riktigt hemma i det sammanhanget, som jag ser det. Där har ju författaren faktiskt någonting att säga, något som inte ens behöver övergripande förklaringar.

Andreas Björsten

------

Andreas.

Tack för mail. Jag tror att våra åsikter kring "något att säga" skiljer sig åt så mycket som något kan skilja sig åt. Och tack för erbjudandet, men jag behöver inge [sic] fler böcker just nu.

Med vänlig hälsning/Kind regards
Jonas Thente

1 kommentar :

Andreas Björsten sa...

Det intressanta med den här korta mailväxlingen - och enda orsaken att jag lade upp den - är att den avslöjar en reell litterär motsättning som jag trodde var åtminstone delvis överspelad. - Vad gäller Emil Boss har han hamnat i den här "debatten" helt oförskyllt; han har helt enkelt skrivit en bra diktsamling som går att läsa på flera olika sätt.