2018-01-01

Råd och predikament

Osvuret är bäst. Man bör sitta på sina händer. Man bör inte överraska negativt, men sådant kommer att ske.

Jag kämpade mot BLM, sen mot OEI, idag finns inget att kämpa mot. Centrum har smalnat av.

Jag minns när jag skickade dikter till BLM på 80-talet, kuvertet var försett med påskriften ”till giftskåpet”. Varför detta missmod egentligen?

Efter trettio år hittade jag dikterna i giftskåpet tillsammans med annan arsenik. Vad handlade det om? Mänsklig utveckling.

Lukas Moodysson gav mig ett papparåd en gång, att när jag blivit gammal och grå skulle jag publicera mina opublicerade dikter. De har då vuxit upp.

1980-2017

Inga kommentarer :