2018-12-18

Om Bob Dylan

Sara Danius skriver övertygande och konsekvent om Bob Dylans storhet som textförfattare i sin lilla bok ”Om Bob Dylan”- en bok som borde ha uppmärksammats mera. Det framgår också hur genomtänkt beslutet var att ge Dylan Nobelpriset i litteratur och hur det på många sätt var ett fall framåt för priset.

Danius lyfter fram ”Chimes of Freedom” som exempel på en stor dikt även vid innantilläsning och jag ger henne rätt. Den har samma visionära flykt som ett poem av John Keats även om temperamentet är annorlunda, mera universellt upproriskt. (Sången sägs ha inspirerats av Arthur Rimbaud men jag associerar mer till de engelska romantikerna.)

Bildmaterialet i boken är fantastiskt med ett flertal sällsynta fotogafier på Dylan. Det är också väldigt roligt att se originalmanusen till Rimbauds ”Le Dormeur du Val” (Den sovande i dalen) och Dylans ”The Times They Are A-Changing” avbildade.

Inga kommentarer :