2019-02-09

Vraket

VRAK /  dräkten otymplig och hjälmen tung / inte riktigt den sikten Frank hade önskat / ty vraket låg så djupt i dy /  vågor svallar / slam virvlar / brunalger vajar /  bärgas ska skeppet av svartek byggd / djupt vilande i havets grumliga mörker / långsamma dyningar utan egentligt ljus /  en böljande tideräkning under ytan / skeppet inbäddat i barkfiber och flis / en mättad cocktail av tunga dioxiner /  långa lyftvajrar spänns tidigt en morgon / luftfyllda element och osäkra beräkningar / i avvaktande på ett slutligt avgörande /  inga vinfyllda amforor funna i lasten / tillbaka på land andas dykarna ut / besynnerliga gastar hörs nynna om rom


dräkten otymplig och hjälmen tung /
inte riktigt den sikten Frank hade önskat /
ty vraket låg så djupt i dy /
[osv]