2005-06-12

Vår Lösen också

Det finns fler döda, breda kulturtidskrifter än de jag kom ihåg att nämna i den senaste noteringen. Vår Lösen (1909-2000) med underrubriken "ekumenisk kulturtidskrift" saknas också. En bred kvalitetstidskrift - med kristen men öppen bakgrund - som publicerar poesi och mycket kultur- och livsåskådningsdebatt är inte det sämsta. Författaren Lars Andersson var dess sista redaktör.
Det finns många vitala tidskrifter just nu - jag upprepar det - men nästan samtliga är lågbudgetprojekt. Varje litterär strömning har sin egen litterära tidskrift, men de få som binder samman och tar på sig den otacksamma rollen av att vara "vuxna" som låter alla leka - där har det tunnats ut betänkligt.
I stället gömmer sig etablissemanget i busken och låtsas vara avantgarde (jo, jag syftar på exempelvis OEI).

Inga kommentarer :