2006-05-22

Ingen Tidskriftsbiennal 2006?

Det ryktas om att det inte kommer att bli någon tidskriftsbiennal i Stockholm i år. Detta därför att varken landstinget, kulturförvaltningen eller Kulturrådet hittills velat ställa upp med pengar.
Tanken med att instifta en biennal 1998, under kulturhuvudstadsåret, var väl annars att det skulle bli något återkommande, som skulle bidra till att sprida intresset för kulturtidskrifterna och förhoppningsvis också ge dem ett erkännande för den roll de faktiskt redan spelar i den kulturella offentligheten. Att så att säga synliggöra dem som plantskola för nya skribenter och för nya idéer som ofta sedan letar sig ut i den vidare kulturella offentligheten där de ofta ger upphov till debatt. År 2000 återkom biennalen, denna gång i arrangemang av tidskriftsverkstaden i Malmö, år 2002 gästade tidskriftsbiennalen Göteborg i samband med bokmässan. År 2004 var Luleå värd för biennalen.
Jag tror att biennalerna gett nya perspektiv och höjt både den praktiska och teoretiska medvetenheten om vad det innebär att ge ut en tidskrift, på gott och ont. Gäster från exempelvis Danmark har också bidragit med viktiga synpunkter. Har arrangemanget varit alltför inåtvänt och riktat sig till redan frälsta? Svårt att säga, någon massrörelse har det väl inte riktigt rört sig om, men Stockholmsbiennalen 2006 var ju tänkt att nå ut på bred front till alla tänkbara intresserade.
Vill Kulturrådet genom sitt preliminära avslag underkänna kulturtidskrifternas roll som idé- och livgivare i den kulturella offentligheten? I sådana fall är det en förvånande kovändning efter den (mindre) höjning av kulturtidskriftsstödet som ändå ägt rum i årets budget. Vill Kulturrådet antyda att tidskrifternas tid är räknad och att andra medier tar över? I sådana fall är det nog en kraftig felbedömning. Ord på otaliga bloggar kan inte ersätta de mer genomarbetade artiklar i kulturtidskrifterna som hängt med oss i hundratals år hittills. Och kulturtidskrifterna är väl inte mindre värda en biennal än exempelvis konsten, dansen och teatern – vilka konstarter har återkommande biennaler på svensk botten.
Det är dags för Stockholm att bjuda tillbaka efter biennalens gästspel i andra delar av Sverige, det är en fråga om demokratisk kultursyn att öppna för ett förnyat samtal om tidskrifternas roll. Den som skriver detta är ordförande i Romantiska Förbundet, som ger ut tidskriften Aurora . Vi har länge klarat oss helt utan kulturstöd men skulle gärna vara med och diskutera tidskrifternas framtid

Inga kommentarer :